7 / 10
Bl. Michael Kozal (1893–1943)
+

© By Paweł Rybka z Bydgoszczy | CC BY-SA 4.0