14 / 28
Statue of Our Lady of Lourdes.
+

© Stephen Mc Elligott | Aleteia