14 / 38
Poland
+

© Fot. Mariusz Cieszewski/Ministerstwo Spraw Zagranicznych