6 / 12
Vilnius, school.
+

© fot. za zgodą Sióstr Dominikanek