7 / 12
Vilnius, 1938.
+

© fot. za zgodą Sióstr Dominikanek