8 / 12
Vilnius, 1940 or 1941. Sister Julia on the right.
+

© fot. za zgodą Sióstr Dominikanek