3 / 12
A chapel in Podlesie Szerzyńskie

© fot. ks. Marcin Gądek / Kościoły z nieba | Facebook