4 / 12
Church of St. Michael the Archangel in Trześcianka

© fot. ks. Marcin Gądek / Kościoły z nieba | Facebook