26 / 35
... may keep hell at bay.
+

© Jeffrey Bruno