3 / 7
Pietà of the Lubiąż Abbey (National Museum in Warshau)
+

© Ludwig Schneider | Wikimedia | CC BY 3.0