3 / 7
Apotheosis of the Order of St. John. Lunette by Mattia Preti.
+

© Martin Dimech on behalf of the Malta Tourism Authority