6 / 9
St. Thecla Gorge, Maalula
+

© Jerzy Strzelecki | CC BY-SA 3.0