2 / 12
St. Joseph Wangfujing Cathedral, Basilica, Exterior Church Beijing China.
+

© Shutterstock